Tłumaczenia:
(Translations)

 1. P.T. Goliszek, Kerygmat dla nowej Europy. Zusammenfassung, Lublin: Gaudium 2004, s. 473-476. (Kerygma for new Europe)
 2. B. Wald, Czy potrzebujemy dzisiaj filozofii metafizycznie uzasadnionej? Dlaczego metafizyki nie da się zastąpić hermeneutyką filozoficzną? [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Analogia w filozofii, tłum. T. Guz, R. Otsason, Lublin 2005, s. 423-445.

(Do we currently need the metaphysically justified philosophy? Why metaphysics cannot be replaced with philosophical hermeneutics?)

 1. Über die Methode der Rechtsphilosophie. Zusammenfassung (O metodzie filozofii prawa. Streszczenie) [w:] Roczniki Nauk Prawnych, Towarzystwo Naukowe KUL, t. XV, 2 (2005), s. 310-311.

(About the methods of legal philosophy. Summary)

 1. Die vom Gericht angewandten Schutzmittel im Hinblick auf unzurechnungsfähige Personen. Zusammenfassung [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, t. I, z. 1 (2005), s. 193.
 2. Ehe in der katholischen Kirche und im polnischen Zivilrecht. Zusammenfassung [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, t. I, z. 1 (2005), s. 355-356.
 3. Johannes Paul II. als Gesetzgeber der Universalkirche. Zusammenfassung [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, t. I, z. 1 (2005), s. 366.
 4. Die Kirche in Polen angesichts der neuen Herausforderungen in der Epoche der Säkularisierung [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Rodzina kolebką powołań, Lublin: Polihymnia 2008, s. 31-32.
 5. Gesunde Familie als Wiege der Berufungen [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Rodzina kolebką powołań, Lublin: Polihymnia 2008, s. 83-84.
 6. Die Ehe und Familie angesichts der Herausforderungen in der Gegenwart [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Rodzina kolebką powołań, Lublin: Polihymnia 2008, s. 115-116.
 7. Der Zustand der gegenwärtigen Familie [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Rodzina kolebką powołań, Lublin: Polihymnia 2008, s. 129-130.
 8. Zusammenfassung. Modell eines christlichen Lebens [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Niespokojni nadzieją, Lublin: Polihymnia 2009, s. 41.
 9. Zusammenfassung. Hoffnung in der Verkündigung des Papstes Benedikt XVI. [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Niespokojni nadzieją, Lublin: Polihymnia 2009, s. 63-64.
 10. Zusammenfassung. Eine besondere Stelle für die Erziehung der Jugend: Der seelsorgische Dienst im Sinne von Johannes Paul II. [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Niespokojni nadzieją, Lublin: Polihymnia 2009, s. 79.
 11. Zusammenfassung. Patriotische Erziehung der Jugend in den Gymnasien [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Niespokojni nadzieją, Lublin: Polihymnia 2009, s. 96-97.
 12. Zusammenfassung. Tote oder lebendige Hoffnung in der Kunst? [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Niespokojni nadzieją, Lublin: Polihymnia 2009, s. 115.
 13. Zusammenfassung. Ausgewählte Probleme des katholischen Eherechts auf dem Hintergrund der Emigration im multikulturellen Europa [w:] W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Niespokojni nadzieją, Lublin: Polihymnia 2009, s. 132-133.
 14. L. Bruśniak, Die Spanische Schule des Naturrechts [w:] T. Guz/E. Szczurko/L. Bruśniak (Hrsg./eds.), Metaphysik heute/Metaphysics today (Metafizyka dzisiaj) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 6, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2009, s. 211-230.

 

 

 

 

Sprawozdania:
(Reports)

 1. Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim za rok akademicki 2006/07, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, Towarzystwo Naukowe KUL, t. III, z. 1 (2007), s. 305-309.

(The account of the activities of the Extraneous Department of Legal and Economical Sciences KUL in Tomaszow Lubelski for the academic year 2006/07)

 1. Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim za rok akad. 2008/09, RWNPiE KUL, t. V, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, s. 205-211.

(The account of the activities of the Extraneous Department of Legal and Economical Sciences KUL in Tomaszow Lubelski for the academic year 2008/09)

 1. Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim za rok akad. 2008/09, RWNPiE KUL, t. VI, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 145-150.

(The account of the activities of the Extraneous Department of Legal and Economical Sciences KUL in Tomaszow Lubelski for the academic year 2008/09)