Nagrody i wyró?nienia:
(Awards and distinctions)

- Wyró?nienie Starosty Bi?gorajskiego „Tym, co s?u?? Bogu, Powiatowi i Ojczy?nie” 2005 r.
- Nagroda zespo?owa II stopnia Rektora KUL 2009 r.
- „Zas?u?ony” w 25-lecie reaktywacji Gminy Tereszpol 2009 r.
- „Wyró?nienie za ksi??k? miesi?ca” lipca 2009 Magazynu Literackiego „Ksi??ki” za redakcj? pozycji naukowej „Prawo polskie. Próba syntezy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009”
- „Wyró?nienie za ksi??k? roku” 2009 Magazynu Literackiego „Ksi??ki” za redakcj? pozycji naukowej „Prawo polskie. Próba syntezy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009”
- Z?oty Krzy? Zas?ugi 2010 r.
- Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 r.
- Medal Edukacji Narodowej 2013 r.