Nagrody i wyróżnienia:
(Awards and distinctions)

- Wyróżnienie Starosty Biłgorajskiego „Tym, co służą Bogu, Powiatowi i Ojczyźnie” 2005 r.
- Nagroda zespołowa II stopnia Rektora KUL 2009 r.
- „Zasłużony” w 25-lecie reaktywacji Gminy Tereszpol 2009 r.
- „Wyróżnienie za książkę miesiąca” lipca 2009 Magazynu Literackiego „Książki” za redakcję pozycji naukowej „Prawo polskie. Próba syntezy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009”
- „Wyróżnienie za książkę roku” 2009 Magazynu Literackiego „Książki” za redakcję pozycji naukowej „Prawo polskie. Próba syntezy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009”
- Złoty Krzyż Zasługi 2010 r.
- Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 r.
- Medal Edukacji Narodowej 2013 r.