ŻYCIORYS

Ur. 07. 02. 1959 r. w Zwierzyńcu
1979 – matura
1979 – 1984 Studia teologii na Wydziale Teologii Katolickiej KUL – Magister teologii
1988 – 1989 Studia filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
1989 – 1994 Studia filozofii i socjologii na Gustav-Siewerth-Akademie w RFN – Magister filozofii i socjologii
1996 Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie za pracę pt.: Zum Gottesbegriff Georg Wilhelm Friedrich Hegels im Rückblick auf das Gottesverstaendnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung
1996 – 2001 Asystent naukowy na Gustav-Siewerth-Akademie w RFN
2001 Habilitacja z filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie: Der Zerfall der Metaphysik: Von Hegel zu Adorno
2001 Stanowisko profesora zwyczajnego; dziekan Wydziału Filozofii na Gustav-Siewerth-Akademie w RFN
Od 2003 Stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub.
2006 Kierownik Katedry Filozofii Prawa na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub.
2005/06 Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub.
2006/12 Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub.
2012/13 Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub.